מועדון השחיה עמק יזרעאל

מדריך: תמיר דותן
מקום החוג: בריכת שמשית - מרכז הספורט שמשית
כיתות יום ושעה עלות

על החוג: