טופס פרישה מחוג/מועדונית

  • ההודעה על פרישה תתקבל עד ל-25 לחודש ותיכנס לתוקפה רק בחודש שאחריו.
  • במידה וההודעה תתקבל לאחר ה- 25 לחודש יחויב בתשלום גם לחודש שאחריו.
  • בחודשים אפריל, מאי, יוני לא ניתן לפרוש מהחוג/ים.
  • הודעה אחרונה לפרישה תתקבל לא יאוחר מה- 25 לפברואר.
  • משתתף שלא הודיע על פרישה עד ה- 25/2 יחשב כמשתתף בחוג ויחויב עד סוף שנת הפעילות.
  • לנוער ולגילאי גן עד ו'
דילוג לתוכן