תקנון חוגים (שמשית):

השתתפות בחוגים והרשמה:

 • מערך החוגים יפעל מספטמבר עד יוני (למעט חוגים הפועלים כל השנה). יתכן שחוגים מסוימים ימשיכו גם בחודשי הקיץ.
 • החוגים אינם פועלים בערבי חג וחגים, חוה”מ סוכות ופסח, בערב ימי הזיכרון.
 • בחוגי הילדים החופשות הם לפי חופשת ביה”ס.
 • ההרשמה לחוגים תתבצע אך ורק באמצעות אתר החוגים, כל שנה יש צורך בהרשמה מחודשת.
 • השתתפות בשיעור ראשון בחוג תחשב כשיעור ניסיון. משתתף שיצטרף להמשך הפעילות, יחויב במלוא העלות החודשית.
 • השתתפות בחוג תתאפשר אך ורק לאחר הסדרת ההרשמה והתשלום.

פרישה:

 • ניתן לפרוש מהחוגים עפ"י התקנון בלבד, בהודעה על גבי טופס פרישה מהחוג הנמצא באתר
 • ההודעה על הפרישה תתקבל עד ל – 24 לחודש ותיכנס לתוקפה בחודש שאחריו.
 • במידה וההודעה תתקבל אחרי ה – 24 לחודש יחויב בתשלום גם לחודש שאחריו.
 • בחודשים אפריל, מאי, יוני לא ניתן לפרוש מהחוגים.

תשלום:

 •  התשלום הינו חודשי ולא בהתאם למספר השיעורים בפועל וכולל את החופשות.
 •  בחוגים מסוימים יגבה תשלום נוסף עבור תלבושות, ציוד מיוחד או השתתפות בסיומי שנה.
 • תושבי שמשית יחויבו מידי חודש באמצעות כרטיס התושב.
 •  משתתפים שלא משמשית: התשלום יתבצע מראש לכל השנה בהוראת קבע או בהמחאות לפקודת שמשית לראשון לכל חודש.
 • מספר המקומות בחוגים מסוימים מוגבל. עדיפות תינתן למקדימים להירשם.
 •  החוגים יפתחו רק אם מספר המשתתפים יצדיק זאת.
 •  חוג אשר לא יצדיק כלכלית את קיומו ייסגר. (גם במהלך השנה).
 • יתכנו שינויים במועדי החוגים בהתאם למספר המשתתפים במהלך השנה.
 • הצטרפות באמצע החודש לחוג, מחייבת בתשלום מלא עבור אותו החודש.
 •  הקפאת השתתפות בחוג תתאפשר רק בגין בעיה רפואית. כל הפסקת פעילות אחרת תתקיים בהתאם לנהלים.
 • לא תתאפשר הקפאה בחודשי יולי – אוגוסט
 • אי תשלום עבור החוג בהתאם לתקנון, יגרום להוצאות המשתתף/ת ממערכת החוגים.
 • היעדרות מפעילות בחוג כלשהו אינה מזכה בהחזר כספי או בהשלמת הפעילות.
 • שיעורים שיוחסרו ע"י המדריך יוחזרו במהלך שנת החוגים.
 • מערכת החוגים אינה אחראית לציוד האישי של התלמידים.
 •  חוגים מסוימים אינם באחריות שמשית – לפרטים יש לפנות ישירות למדריך/מפעיל החוג.

הסכמה לפרסום צילום:

 • אנו נותנים את הסכמתנו לפרסם באתר האינטרנט היישובי של שמשית, צילום בו מופיע בננו/בתנו אשר צולם במסגרת השתתפותם בחוג.
 • ידוע לנו כי השימוש שייעשה בתמונות אינו לצרכים מסחריים וכי לא תשולם לנו תמורה כלשהי עבור פרסומן.
 • אנו מאשרים כי ידוע לנו שאנו רשאים לחזור בנו בהסכמתנו שלעיל ולצורך כך עלינו להודיע, בכתב, למנהלת מרכז החוגים במייל [email protected] ולוודא שהודעתנו התקבלה.
דילוג לתוכן